Viss, kas ikdienā vajadzīgs

Algas aprēķins pēc nodokļu atskaitīšanas

Ievadiet summu pirms algas aprēķina:
Ievadiet procentu skaits(iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23%)

Pirms veic atkārtotu vērtību ievadīšanu pārlādē lapu

Laika , ceļa , attāluma aprēķunāšana

Ja attiecīgās vērtības nav, tad lietojiet 0 attiecīgajā ailē

Ievadiet attālumu Ievadiet laiku Ievadiet atrumus
Pirms veic atkārtotu vērtību ievadīšanu pārlādē lapu

Euro <=> Dolāri

Ja attiecīgās vērtības nav, tad lietojiet 0 attiecīgajā ailē

Ievadiet summu euro Ievadiet summu dolāros
Pirms veic atkārtotu vērtību ievadīšanu pārlādē lapu